VII razred

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

7.1. CIJELI BROJEVI

Digitalni udžbenik

Cijela oblast u obliku digitalnog udžbenika.

Otvorite udžbenik i u sadržaju pretražujte lekcije koje želite pogledati.

prezentacije za nastavu

Prezentacije za obradu nastavnih jedinki u flip tehnologiji.

Otvorite mapu sa prezentacijama, izaberite naslov časa i klinite na index.html.

7.2. UGAO (KUT) I TROUGAO (TROKUT)

Digitalni udžbenik

Cijela oblast u obliku digitalnog udžbenika.

Otvorite udžbenik i u sadržaju pretražujte lekcije koje želite pogledati.

prezentacije za nastavu

Prezentacije za obradu nastavnih jedinki u flip tehnologiji.

Otvorite mapu sa prezentacijama, izaberite naslov časa i klinite na index.html.

7.3. VEKTORI I IZOMETRIJSKA PRESLIKAVANJA

Digitalni udžbenik

Cijela oblast u obliku digitalnog udžbenika.

Otvorite udžbenik i u sadržaju pretražujte lekcije koje želite pogledati.

prezentacije za nastavu

Prezentacije za obradu nastavnih jedinki u flip tehnologiji.

Otvorite mapu sa prezentacijama, izaberite naslov časa i klinite na index.html.

7.4. RACIONALNI BROJEVI

Digitalni udžbenik

Cijela oblast u obliku digitalnog udžbenika.

Otvorite udžbenik i u sadržaju pretražujte lekcije koje želite pogledati.

prezentacije za nastavu

Prezentacije za obradu nastavnih jedinki u flip tehnologiji.

Otvorite mapu sa prezentacijama, izaberite naslov časa i klinite na index.html.

7.5. ČETVEROUGAO, OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA

Digitalni udžbenik

Cijela oblast u obliku digitalnog udžbenika.

Otvorite udžbenik i u sadržaju pretražujte lekcije koje želite pogledati.

prezentacije za nastavu

Prezentacije za obradu nastavnih jedinki u flip tehnologiji.

Otvorite mapu sa prezentacijama, izaberite naslov časa i klinite na index.html.

GENERATORi ZADATAKA

ZADACI ZA VJEŽBANJE

zadaci

rezultati

PITANJA ZA PROVJERU ZNANJA