Matura

KATALOZI I VODIČI

2012/2013

2013/2014

2016/2017

1. BROJEVNI IZRAZI

2. GEOMETRIJSKI I STEREOMETRIJSKI ELEMENTI SA BROJEVNIM IZRAZIMA

3. STEPENI SA PRIRODNIM EKSPONENTOM

4. POLINOMI I LINEARNA FUNKCIJA OBLIKA y = kx + n

5. ALGEBARSKI RAZLOMCI

6. LINEARNE JEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM

7. LINEARNE neJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM

8. ALGEBARSKI „PROBLEMI“ SA JEDNOM/DVIJE NEPOZNATE

9. GEOMETRIJSKI „PROBLEMI“ SA JEDNOM/DVIJE NEPOZNATE

10. GEOMETRIJSKA TIJELA I STEREOMETRIJSKI „PROBLEMI“ SA JEDNOM/DVIJE NEPOZNATE

ZADACI SA PRIJEMNIH ISPITA IZ MATEMATIKE ZA UPIS UČENIKA U GIMNAZIJU, MEDICINSKU, TEHNIČKE I DRUGE SRODNE ŠKOLE