e-VIDENCIJA

e-videncija

e-VIDENCIJA je aplikacija za stolne računare izrađena u Microsoft Access-u, namijenjena učiteljima, nastavnicima i profesorima, za vođenje personalne evidencije o svom radu u nastavi.

e-VIDENCIJA je nastala s ciljem da se pojednostavi vođenje pedagoške evidencije kako u redovnoj nastavi, tako i u radu razrednika sa odjeljenjskom zajednicom.

Sastoji se iz dva modula: Rad u nastavi i Rad u odjeljenjskoj zajednici.

U nastavku možete pogledati sadržaj oba modula, a ukoliko Vas interesuje narudžba istog, javite se u kontakt formi.

Nakon pokretana aplikacije, neophodno je izvršiti prijavu korisnika koji će koristiti istu. Postoje 4 tipa korisnika ovisno o ovlastima koje se dodjeljuju nad aplikacijom. Sve vrste korisnika definira vlasnik aplikacije, odnosno Programer.

Moduli

Nakon prijave otvara se izbornik u kojem se bira željeni modul. Rad u nastavi omogućuje vođenje evidencije za određeni predmet: ocjene, domaća zadaća, prisustvo na nastavi, usmeno odgovaranje, zabilješke sa časa, kalendar pisanih provjera znanja, vođenje slobodnih aktivnosti.

Modul Rad u odjeljenju sadrži: saradnja s roditeljima, evidenciju izostanaka, vladanje učenika, raspored za nastavnika i učenika, email adresar za roditelje i učenike, spisak učenika sa podacima i socijalna karta razreda.

upoznajte modul: rad u nastavi

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

upoznajte modul: rad u odjeljenju

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka

Izvještaj za štampanje

Forma za unos podataka